QQ登录

立即注册 找回密码
查看: 31|回复: 0

[黑白Lr预设] 黑白电影外观科迪和奥斯汀婚礼人像胶卷Lightroom预设

[复制链接]
发表于 2021-4-30 17:27:10
人像胶卷Lightroom预设 (9).jpg


6个独特的黑白配置文件以及颗粒和色调过滤器工具,黑白预设无与伦比
15个独特的预设,每个预设都有非常独特的电影外观
同学温馨提示:以下展示的是部分预览图,资源完整版本提供会员下载!
查看下载链接

人像胶卷Lightroom预设 (2).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (3).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (1).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (4).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (5).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (6).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (7).jpg


人像胶卷Lightroom预设 (8).jpg