QQ登录

立即注册 找回密码
查看: 17|回复: 0

[人像LUTS预设] 用于视频编辑和颜色分级的诺伊曼电影视频LUT预设

[复制链接]
发表于 2021-4-8 10:03:53
使用这些 LUT,在几分钟内为您的视频添加华丽的好莱坞电影外观。请务必查看所有预览,以查看每个LUT的前/后。
LUT 文件几乎与太阳下的每个视频编辑软件兼容,因此您不必再担心哪个软件包与您的软件相匹配。 Neumann Films定制了每个 LUT,可与10种不同的流行相机/图像配置文件配合使用。
同学温馨提示:以下展示的是部分预览图,资源完整版本提供会员下载!
查看下载链接

电影视频LUT预设 (3).jpg



电影视频LUT预设 (2).jpg



电影视频LUT预设 (1).jpg



电影视频LUT预设 (5).jpg



电影视频LUT预设 (4).jpg



电影视频LUT预设 (6).jpg



电影视频LUT预设 (7).jpg



电影视频LUT预设 (8).jpg



电影视频LUT预设 (9).jpg